Fyll-i-böcker för livets små och stora minnen

Våra fyll-i-böcker är uppskattade och personliga presenter där du är en viktig medförfattare. Vackra tidsdokument för livets stora och små tillfällen! Fyll-i-böcker är fantastiska som stöd för minnet, eftersom du hela tiden leds framåt med hjälp av frågor och instruktioner. Samtidigt blir de djupt personliga, eftersom det är din egen berättelse som får ta plats.

När vi skriver våra fyll-i-böcker är bild, text och innehåll lika viktigt. Vi vill att våra böcker ska passa många, att de ska hålla länge i tiden och att de ska gå lätt att anpassa. Har du mycket egna bilder som du vill ha med ska det finnas plats att klistra in dem, men om du hellre jobar utan bilder ska det inte bli tomma utrymmen. Textmässigt strävar vi efter att böckerna ska passa alla typer av personer - vi undviker självklarheter och sterotypa föreställningar kring både generella saker som kön och ålder, men också kring hur en mamma eller pappa är till exempel. Det ska aldrig vara svårt eller jobbigt att svara på en fråga för att den inte passar in i dina egna erfarenheter!

Våra fyll-i-böcker