Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Glimra Förlag tycker att hållbarhetsfrågor är viktiga. Så viktiga att vi vill sticka ut hakan och påstå att vi tänker bli Sveriges mest hållbara förlag.
Hur? Genom kunskap, medvetenhet och en stor dos av engagemeng - följ med på vår resa!

Miljömärkt papper - alltid

Alla våra böcker trycks på miljömärkt papper. Märkningen heter FSC (Forest Stewardship Counvcil) och endast certifierade fabriker får använda den.

FSC är en organisation som sedan 1990 arbetar för en hållbar skogsindustri, biologisk mångfald och bibehållandet av ekologiska processer.

På Glimra tog vi steget fullt ut redan för fyra år sedan, då vi gick över helt till att endast trycka på miljömärkt papper. Vi strävar också alltid efter att samfrakta så mycket som möjligt för att minska vår miljöpåverkan, och gör vårt yttersta för att ta tillvara på de resurser vi har på bästa sätt.

Läs mer om FSC och deras arbete HÄR.

Socialt ansvar - över gränserna

Vi arbetar med flera olika tryckerier i Sverige, Estland och Kina, för att få fram så fina produkter som möjligt. Vår erfarenhet är att olika tryckerier är olika bra på olika moment, och då blir det viktigt med ordentliga kvalitetskontroller. Dessutom är det förstås viktigt att veta att själva produktionen går till på ett hållbart sätt.

Av den anleningen samarbetar vi med ett svenskt-kinesiskt bolag för oberoende kvalitetskontroller. I praktiken betyder samarbetet att personal på plats kontrollerar såväl produktionen av våra böcker som arbetsförhållandena för de anställda på fabriken.

Efter det senaste besöket, i maj 2016, var omdömet att fabriken tar stort ansvar för sina anställda vad gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö, vilket förstås är oerhört viktigt för oss att veta. Även de certifikat och intyg som tryckeriet har granskades utan anmärkningar.

Genus och jämlikhet - vi gillar olika!

För oss är genus- och jämställdhetsfrågor mer än viktig. Den sätter grunden för hur vi människor uppfattar och respekterar varandra. På Glimra Förlag betyder det i praktiken undviker att använda könsstereotypa föreställningar eller traditionella normer. Vi håller våra texter öppna så att alla får möjlighet att berätta sin historia i dem.

I våra böcker får alla vara som de är och vill, och inte baseras utifrån kön, tro eller grupptillhörighet. Här får också alla sorters familjer plats; stjärnfamilj som kärnfamilj och alla typer av relationer passar in. Det viktiga är att alla får känna sig välkomna, och inte uteslutna p.g.a. samhällets föreställningar och förväntningar kring hur vi ska se ut eller bete oss.

Som kund till Glimra Förlag betyder det att du alltid kan känna dig trygg i att böckerna tydligt står för jämställdhet och allas lika värde.

 

Miljöarbete - i stort och smått

Vi vill att vårt förlag ska vara hållbara i alla led. Det innebär att vi tar ansvar för miljön i alla våra arbetsmoment och gör vårt hållbarhetsarbete till en del av vardagen genom ett upprättat miljöledningssystem. Även små saker kan göra skillnad och är det självklart för oss att:

- i den mån det är möjligt välja ekologiska eller på annat sätt miljömedvetna produkter vid inköp
- sopsortera
- inte skriva ut dokument eller bilder i onödan
- återanvända; exempelvis utskrivna dokument
- samfrakta våra produkter i den mån det går
- premiera hållbara initiativ inom företaget